Rabu, 16 Januari 2008

Training BBS from Nederland Transportation centrum


Transport & Logistiek
Trainingscentrum
TLT Nederland Avignonlaan 9d 5627 GA Eindhoven T: 040 – 292 78 67 F: 040 – 246 42 78
E: info@tltnederland.nl I: www.tltnederland.nl Rabobank: 11 5198 563 K.v.K: Eindhoven 17185131
Behaviour Based Safety (BBS)
Inleiding
BBS is een training die onderdeel uitmaakt van een systeem voor Veiligheids- en Kwaliteitsonderzoek
voor de chemische industrie. Dit Veiligheids- en kwaliteitsonderzoek wordt kortweg SQAS genoemd
(Safety and Quality Assessment System). De beleidscommissie Distributie van Chemische Producten
(CDPC) van de Europese Raad van Chemische Industrie (CEFIC) heeft in samenwerking met de
Europese Petrochemische Associatie de opdracht gegeven het SQAS te ontwikkelen voor
wegtransportondernemingen.
Ondanks alle goede resultaten betreffende de veiligheid van het transport van chemische producten
over de weg wordt het steeds drukker op zowel de Nederlandse als Europese wegen. Er worden
hierdoor nog zwaardere en meer complexe eisen gesteld aan de beroepschauffeurs. Om de
beroepschauffeur dagelijks voldoende handvatten mee te geven om zich dagelijks door het verkeer te
manoeuvreren biedt TLT de mogelijkheid uw chauffeurs zich te bekwamen in het BBS-principe.
Doelgroep
Deze training is bestemd voor vrachtwagenchauffeurs die in het bezit zijn van rijbewijs C of C-E. Deze
training is ook geschikt voor chauffeurs die chemische producten transporteren met een bestelwagen.
Doel
Deze training heeft als doel om de prestaties van de beroepschauffeur verder te verhogen. Er wordt
veel aandacht aan het defensief rijden en de verkeersdeelname besteed.
De voordelen voor u als werkgever kunnen zijn: het reduceren van ongevallen en incidenten,
brandstofgebruik, uitstoot, onderhoudskosten en verkeersboetes.
Duur, planning en trainingslocatie
4 uur voor 1 medewerker(ster). Bij u op het bedrijf of op één van onze locaties.
Transportmiddel
Uw bestel- of vrachtwagen (alleen mogelijk als er een brandstofverbruikmeter aanwezig is) of een
bestel- of vrachtwagen van TLT.
Inhoud van de training
De training bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De cursist oefent zijn rijtechnieken in twee
praktijkritten. De theorie die wordt behandeld dient ter ondersteuning van de praktijk.
De onderstaande onderwerpen worden behandeld:
- Het principe van specifiek brandstofgebruik
- Brandstofbesparende rijstijl
- Voertuig en chauffeur
- Invloeden van weer, weg en verkeer op brandstofverbruik
- Techniek en uitvoering van het voertuig
- Invloed van de chauffeur op het brandstofverbruik
- Anticiperend rijgedrag
Bewijs van deelname en rapportage
Na afloop van de training ontvangt men een bewijs van deelname en een rapportage.
Optioneel: tacho-analyse
U kunt het rijgedrag van uw chauffeur over een bepaalde periode laten analyseren met behulp van de
tacho-analyse. De gegevens die geanalyseerd worden zijn het brandstofgebruik, slijtage, veiligheid en
onderhoudskosten. Deze gegevens worden door de instructeur in de training verwerkt waardoor er
nog effectiever getraind wordt.
Kosten
Zie actuele prijslijst.
Informatie
Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen: www.tltnederland.nl. U kunt ons ook bellen via
040 291 21 65 of mail uw vraag naar info@tltnederland.nl.

Tidak ada komentar: